TRASA IV. HANÁCI

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Začátek trasy pochodu Olomouc

DEN PRVNÍ

10:00 začátek shromáždění

10:15 uvodní přednes, seznámení s memorandem a s cílem Pochodu Bohemia

10:30 volná debata o problémech našeho kraje a celkového stavu České republiky

11:00 přednes pozvaných hostů

11:15 inspirativní hudba k navození dobré nálady všem účastníkům Pochodu Bohemia

11:45 koordinace příprav na start Pochodu Bohemia

11:55 start Pochodu Bohemia směr Střítež Hájovna

19:00 veřejný sněm v Střítež Hájovna

20:00 brifink organizační záležitosti

22:00 večerka