O nás

Roku 2011 vznikl tzv. odpor proti samozvané politické šlechtě. Formou občanské neposlušnosti, blokádami, stávkou či hladovkami, dávali lidé najevo svůj nesouhlas s korupcí ve státní správě, mafianizací justice a hlubokou sociální nerovností naši společnosti.

Projekt Pochod Bohemia je nástrojem k sjednocení utiskovaného lidu, nikoliv ale řešením.

 

Tento projekt není nikým sponzorován a v žádném případě nepropaguje jakoukoliv politickou ideologii.

Nemá zde místo nikdo kdo má ambice vstoupit na současnou politickou scénu, nebo se považuje za nadčlověka či dokonce vyvoleného.

Znak pochodu Bohemia
Zelená barva znaku, znázorňuje přírodu kterou pochod Bohemia půjde,
stopy od zdola na horu znamenají že si pochodujeme pro právo na budoucnost
a § znamená, že zákony musejí být jasné a platné pro všechny stejně.
Jednoduše řečeno
JDEME SI VZÍT ZPĚT SVÉ PRÁVO NA BUDOUCNOST
KDE ZÁKONY BUDOU PLATIT PRO VŠECHNY STEJNĚ

POCHOD BOHEMIA VZNIKL V HLAVÁCH NĚKOLIKA DESÍTEK NAŠTVANÝCH LIDÍ Z CELÉ ČR, KTEŘÍ NECHTĚJÍ JEN NADÁVAT PO HOSPODÁCH,ALE MAJÍ ZÁJEM, KONEČNĚ ZAČÍT ŘEŠIT BUDOUCNOST NAŠÍ ZEMĚ…..

JSME LIDÉ CO SE ROZHODLI PŘESTAT SE BÁT MLUVIT,

PŘESTAT SE BÁT NASLOUCHAT,

PŘESTAT SE BÁT VYJÍT Z IZOLACE, VLASTNÍHO VĚZENÍ VSUGEROVANÝCH OMEZENÍ.

NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL JE -  NECHCEME ABY V ČESKU VLÁDLA POLITICKÁ MAFIE A SAMOZVANÁ ŠLECHTA.

 NECHCEME ŽÍT VE SVĚTĚ KDE JE NORMÁLNÍ KŘIVDA, NESPRAVEDLNOST, ÚSTRK  A SOBECTVÍ.

 

TAK ZAČNĚME U SEBE…

NELZE ZASTAVIT MYŠLENKU,JEJIŽ ČAS PRÁVĚ NASTAL.

 

 

Co pochod Bohemia je a o co mu jde?

 

 

Pochod Bohemia je český národní projekt, sloužící k sjednocení českého lidu proti samozvané politické šlechtě. 

Jde mu především o to, aby se na všech jeho trasách provozovaly veřejné slovanské sněmy.

Je už naprosto nutné, aby si lidé mezi sebou sdělili, co je trápí a nebyli odkázáni jen na mlžící zcenzurovaná média.

Také je potřeba prodiskutovat veškeré problémy, které místní úřady neřeší (zasedaní obecních úřadů jsou nefunkční, protože neřeší to, co je potřeba, ale jen to, co potřebují persekuční úředníci).

Kdo nebude moci se účastnit alespoň části pochodu, může předat svůj písemný vzkaz politikům přes vedoucího trasy, který ho na slovanských sněmech přečte a zařadí do čtení k VHS (velký hlavní sněm).

Pochod Bohemia je určen všem lidem české země, kterým není lhostejná jejich budoucnost a kteří nechtějí být novodobými otroky zmafianizovaného systému.

Během pochodu Bohemia se nebudou propagovat žádné politické strany či ideologie, tudíž předpokládáme, že nebudeme pro některé zájmové skupiny moc populární a pokusí se nás nějakým způsobem špinit, hanit a ponižovat.

Pochod je brán formou štafety, kde se po určitých dnech vystřídají poutníci i vedoucí tras. Vedoucím trasy může být každý, kdo bude schopen koordinovat slovanské sněmy a vést pochod po trase směr Praha.

K pochodu se může připojit každý občan ČR kdekoliv na trasách, které jsou uvedeny na webu pochodu Bohemia

 

Pochod Bohemia bude spuštěn dne 1.května v Ostravě, dále v Olomouci 4.května, Brno 8.května, přechod Železná 9.května, Český Krumlov 10.května, Hrádek nad Nisou 12.května , Jihlava 14.května, postupně se budou přidávat také ostatní města a obce dle uvedených map na webu.

Program

Program se neustále tvoří a doplňuje, protože je to národní projekt a pořád má své chyby, které se snažíte opravovat.

Akce spojené s projektem pochod Bohemia

 1. Vodácká podpora z Českého Krumlova až po Prahu
 2. Výsadba stromů a keřů na všech trasách
 3. Divadla a kulturní akce před a po slovanských sněmech
 4. Přednášky profesorských kapacit na různá témata
 5. Nauka vlastivědy během pochodu
 6. Seznámení s novými lidmi
 7. Nahlédnutí do zákulisí politické scény
 8. Hledání ztraceného času
 9. Dárcovství krve na všech trasách
 10. Právní poradna zdarma
 11. Ekologická poradna
 12. Ekonomická pomoc  během pochodu
 13. Dobrodružné výpravy za hledáním kesh pokladů
 14. Kynologické ukázky výcviku všech druhů psů
 15. Hledání pravdy, proč státní aparát nefunguje
 16. Příprava na celostátní referendum
 17. Církevní restituce a další loupeže ve jménu zákona
 18. Rozprava s exekutorem na temá mezery v zákoně atp.
 19. Uprchlická krize, nebo jen zástěrka k vyvolání dalšího mezinárodního válečného konfliktu.

Během pochodu budou na vyznačených místech provozovány veřejné slovanské sněmy, program sněmů bude vždy navazovat spontánně na danou problematiku kraje či obce, kterým pochod bude procházet. Na webu https://pochod-bohemia.webnode.cz bude po spuštění pochodu aktualizována poloha veškerých tras a na fb https://www.facebook.com/pages/Pochod-Bohemia/414126082014265?sk=page_insights budou zveřejňovány veškeré pořízené videa a fotografie. Naleznete tam i témata, která se na trasách probírají. Budou zde také zveřejňovány připravované požadavky na naše zákonodárce.

 

Konečná všech tras bude v Praze, kde se uskuteční VHS (velký hlavní sněm). přípravy a podrobnosti k jeho uskutečnění, se vyhlásí po spuštění celého projektu.