POZOR

Tomu čemu se v poslední době, říká uprchlická krize, není nic jiného, než následek špatné politiky velmocí, které místo pomoci řešit problémy, plení a drancuje v zájmu tzv. demokracie a celosvětového míru.

        KDY BUDE ALE KONEC TĚMTO LŽÍM?

PRO NEUSTÁLÉ BLOKOVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A ŮČTU NA TWITTERU A LINKEDIN, SE DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU BUDOU ZVEŘEJŇOVAT JEN NA FACEBOOKU.

ano i zde je cenzůra státního aparátu, ale zatím funguje. 

     MEMORANDUM

Situace v naší zemi je velice vážná a vývoj směřuje do konců, které ani raději nedomýšlet. Přitom se vlastně vůbec nebráníme vyděračským opatřením oligarchie a ona si na nás může dovolit i dříví štípat! Nám, českým občanům, již v tomto státě skoro nic ze společného majetku nepatří. Po 20 letech privatizací, majetkových restitucí i otevřených krádeží ve velkém tu zbyl skoro dvou bilionový dluh.

 Tato strašná letargie se musí změnit!! Proto pomozte, ČEŠI, MORAVANÉ A SLEZANÉ, najít společného jmenovatele občanských opozičních aktivit a struktur - a především všelidového nasrání.

 1. Musí být odstraněna škůdcovská a destruktivní  vláda. To ale není zdaleka vše. Vystřídání partají a politiků u koryt, není dostatečnou změnu. Následně je tedy nutno bojovat za hlubší systémové změny!

2. Proto se vyslovujeme pro tolerantní, ale vytrvalé snahy o vytvoření široké pluralitní fronty odporu proti asociální politice a jejím představitelům. Nenechme se otrávit hloupými reakcemi a malou schopností racionální komunikace řady i obdivuhodných občanských aktivistů. Každý si myslí, že jen on má pravý recept na nápravu a není dalek hašteřivé kritiky těch druhých.

 3. Vlády ČR, byly od roku 1993 autentickým politickým výrazem a servisním orgánem českého mafiánsko-korupčního reálného kapitalismu, který je ale neustále u moci a je nezbytné je odstranit, nebo alespoň výrazně změnit a bez rozpaků zničit, jejich nejodpornější a nejpodlejší součásti. 

 4. Změn bude muset být hodně. Nicméně za stěžejní bude nezbytné, zavedení prakticky fungujícího referenda - lidového hlasování na všech úrovních výkonu politické moci tak, aby občanská zákonodárná iniciativa či odstranění právního předpisu hlasováním občanů, byly postaveny vedle zastupitelských forem, aby se staly účinným pojistným a nápravným mechanismem v případech selhávání zastupitelské demokracie.

 5. Požadujeme proto rovněž zavedení jasné a prakticky proveditelné procedury odvolání volených zástupců na všech úrovních zastupitelského systému - pokud se zpronevěří svému mandátu a poslání voleného zástupce lidu.

 6. Prosazujeme návrat ke kořenům dobrého státu, k pramenům zdravé celosvětové společnosti, tedy k tradičním hodnotám,morálce,lásce, úctě k rodině a  životnímu prostředí

Od těchto nejobecnějších témat se zajisté bude odvíjet mnoho dalších změn, zabrždění nezodpovědné destrukce zdravotnictví i sociální péče, odmítnutí zlodějských daňových a důchodových změn. Ale ty by měly být již přijímány a zaváděny novou kombinací zastupitelské a přímé demokracie - jež se budou navzájem jistit a hlídat, ale i doplňovat.

Nemyslíme si, že by nás, řadové občany, měli v těchto snahách zastupovat náhle prozřevší establishmentoví politici nebo ekonomičtí oligarchové, tak pěkně žonglující se slogany a požadavky těchto dnů. Nevěříme těmto demagogům. Sledují své cíle a my jim je máme pomoci prosadit. Lid si musí vytvořit zdola svou vlastní, autentickou reprezentaci, jinak zase ostrouhá!

   Buďme v kontaktu. pochodbohemia@centrum.cz


Přidejte se

                https://www.facebook.com/groups/sympatizantipochodubohemia/

                https://www.facebook.com/pages/Pochod-        Bohemia/414126082014265

Fotogalerie: Úvod

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: